Hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, WOLF GROUP luôn chú trọng thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội thông qua các hoạt động đào tạo miễn phí, tư vấn hướng nghiệp miễn phí, tư vấn hòa hợp mối quan hệ, nâng cao nhận thức cộng đồng trong chăm sóc trẻ tự kỷ, nâng cao ý thức đọc sách, đào tạo kỹ năng miễn phí, đào tạo làm cha mẹ…

Các sân chơi bổ ích và các hoạt động có ý nghĩa liên tục được tạo ra, để cùng kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp rộng hơn nữa, giúp cho cộng đồng cùng phát triển!

093 382 2122

1
Bạn cần hỗ trợ?