Lễ ký kết hợp tác song phương giữa Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội và Wolf Group

Ngày 15/10/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức chương trình “Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập khoa Du lịch”. Khoa Du lịch – Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đánh dấu chặng đường 1/5 Thế kỷ với những cống hiến và thành tựu to lớn cho nền Du lịch và Giáo dục nước nhà.

Cùng chương trình Kỷ niệm là Lễ ký kết hợp tác song phương giữa nhà trường và Doanh nghiệp trên góc độ đào tạo và hỗ trợ nhân lực.

WOLF GROUP hân hạnh và tự hào được trở thành đối tác cùng Khoa Du lịch nói riêng và trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói chung.

Open this in UX Builder to add and edit content

Trả lời

093 382 2122

1
Bạn cần hỗ trợ?