TEAM BUILDING KICK-OFF QUÝ IV – FPT SOFTWARE

Wolf Group là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường trong việc ứng dụng các hoạt động thể thao và giải trí vào trong chương trình hành động học tập, huấn luyện, trải nghiệm, đào tạo của Việt Nam thông qua các chương trình Team Building

Thông qua các thử thách TEAM BUILDING, điểm mạnh và điểm yếu của từng người sẽ được bộc lộ. Từ đó, các thành viên sẽ tìm cách để cùng bổ sung và phối hợp với nhau để làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, mỗi một thành viên đều có cơ hội trở thành Team Leader thông qua việc xây dựng chiến lược, tổ chức, bố trí công việc, sắp xếp nhân sự và tài nguyên một cách hợp lý để hướng đội mình đến việc đạt được mục tiêu chung

Wolf Group hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng các khách hàng đến từ FPT Software trong các chương trình thường niên thông qua hoạt động Team Building Kick-off quý IV

Open this in UX Builder to add and edit content

Trả lời

093 382 2122

1
Bạn cần hỗ trợ?